گفتگوهای فیلم عیسی مسیح

با سلام: زندگی عیسی مسیح را بر طبق انجیل لوقا به صورت شنیداری در بیست و دو بخش تقدیم شما عزیزان می‌گردد که می‌توانید آن را در همین جا در قسمت پائین سمت چپ بشنوید و یا دانلود فرمایید. باشد که قلبهای شما توسط عیسی مسیح لمس شده و زندگیتان برکت یابد.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.