فیلم عیسی مسیح به بختیاری

سلام

با تماشای این فیلم که بر اساس انجیل لوقا ساخته شده با شخصیت و زندگی عیسی مسیح آشنا می‌شوید. عیسی مسیح عجیب‌ترین شخصی است که دنیا به خود دیده است. او که از مریم باکره متولد شد گناه گناهکاران را آمرزید و معجزات بسیاری انجام داد. در نهایت وی بر صلیب مصلوب شده و جان داد. با اینحال بعد از سه روز از میان مردگان قیام فرموده به آسمان صعود نمود و طبق وعده کتاب مقدس روزی در میان ابرها باز خواهد گشت. از خداوند می‌طلبیم که این فیلم تاثیر عمیقی بر قلب شما داشته باشد.

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.